پلن شمـاره ۲

پـلن فروشگاهـی ارزان
میلیون 2
 • رابط کاربری ساده
 • یک درگاه پرداخت
 • هاست لینوکس
 • ۱ هفته پشتیبانی

پلن شماره ۳

پـلن فروشگاهـی متوسط
میلیون 4
 • رابط کاربری متوسط
 • یک درگاه پرداخت
 • هاست لینوکس
 • ۳ هفته پشتیبانی
 • پشتیبانی آنلاین
 • بهینه سازی سپو

پلن شماره ۴

پـلن فروشگاهـی نیمه حرفه ای
میلیون 5
 • رابط کاربری نیمه حرفه ای
 • دو درگاه پرداخت
 • هاست لینوکس
 • ۲ ماه پشتیبانی
 • پشتیبانی آنلاین
 • بهینه سازی سپو
 • بهینه سازی سرعت
 • پنل پیامکی نیمه حرفه ای
 • اینماد

پلن شماره 5

پـلن فروشگاهـی حرفه ای
میلیون 7
 • رابط کاربری حرفه ای
 • سه درگاه پرداخت
 • هاست حرفه ای
 • ۳ ماه پشتیبانی
 • پشتیبانی آنلاین
 • بهینه سازی سپو
 • بهینه سازی سرعت
 • ۲ ماه پشتیبانی
 • پنل پیامکی حرفه ای
 • کانفیگ پیامک ثبت/خرید و..
 • سیستم تیکت
 • اینماد
 • دو محتوای رایگان